Category: สุขภาพ

ข้อเคล็ด/ข้อเท้าแพง

เป็นอาการอักเสบของข้อซึ่งเกิดจากการที่ข้อกระดูกที่แขนขามือหรือเท้ามีการเคลื่อนไหวมากหรือเคลื่อนไหวในท่าที่ผิดปกติไป
สาเหตุมักเกิดจากอุบัติเหตุเช่นลื่นหกล้มพัดตกจากที่สูงเป็นต้นทำให้ข้อ Read More “ข้อเคล็ด/ข้อเท้าแพง”